Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Chuyên đề lượng giác từ tuổi trẻ online


Chuyên đề lượng giác từ tuổi trẻ online bao gồm các nội dung :
               - Chương 1 - Công thức lượng giác
               - Chương 2 - Phương trình lượng giác cơ bản
               - Chương 3 - Phương trình bậc hai với các hàm số lượng giác
               - Chương 4 - Phương trình lượng giác bậc nhất theo Sin và Cos
               - Chương 5 - Phương trình đối xứng với Sinx - Cosx
               - Chương 6 - Phương trình đẳng cấp
               - Chương 7 - Phương trình lượng giác chứa căn và phương trình lượng giác chứa giá trị tuyệt đối
               - Chương 8 - Phương trình lượng giác không mẫu mực
               - Chương 9 - Hệ phương trình lượng giác
               - Chương 10 - Hệ thức lượng trong tam giác
               - Chương 11 - Nhận dạng tam giác
Tải trọn bộ : Download 

No comments:

Post a Comment