Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, June 29, 2012

Phân loại đề thi Đại học từ 2009 đến 2011 theo chủ đề

Phân loại đề thi Đại học từ 2009 đến 2011 theo 14 chủ đề thường gặp của thầy Nguyễn Trường Sơn, GV trường THPT Thới Lai, Cần Thơ. Tài liệu có thể dùng khi luyện thi và ra đề luyện thi Đại học cao đẳng.

                                                       Download 

No comments:

Post a Comment