Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Đáp án đề thi thử Toán, Lý, Hóa chuyên Đại học Vinh lần 4 năm 2012

1. Đáp án đề thi thử môn Toán lần 4 chuyên ĐH Vinh: Download

2. Đáp án đề thi thử môn Vật lý lần 4 năm 2012 (đủ các mã đề): Download

3. Đáp án đề thi thử môn Hóa học lần 4 năm 2012 (đủ 4 mã đề): Download

No comments:

Post a Comment