Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Bài tập Cấp số cộng, Cấp số nhân


Bài tập Cấp số cộng, Cấp số nhân biên soạn bởi thầy Lê Hành Pháp, GV THPT Tân Bình, Bình Dương. 

Hệ thống bài tập có lời giải này gồm các phần: Phương pháp quy nạp, dãy số, cấp số cọng, cấp số nhân theo chương trình Đại số và Giải tích 11 nâng cao.
Tải về file PDF: Download

No comments:

Post a Comment