Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, October 30, 2012

Video các kĩ thuật chứng minh Bất đẳng thức - Phan Huy Khải


Video các kĩ thuật chứng minh Bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong khóa luyện thi VIP của thầy Phan Huy Khải. Đây là phần khó nhất trong đề thi đại học. 


Phần 1: Kĩ thuật sử dụng chiều biến thiên của hàm sốPhần 2: Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô-si
Phần 3: Các kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất khác.
Download this fileNo comments:

Post a Comment