Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, November 2, 2012

Hệ thống bài tập kiến thức ôn tập Toán 12


Hệ thống bài tập kiến thức ôn tập Toán 12 (dày 100 trang) của thầy Lê Xuân Hiếu, Gia Lai. Download File PDF.

Tài liệu hệ thống các dạng bài tập trong chương trình 12 một cách cẩn thận kèm theo các đề thi thử. Thích hợp cho ôn thi học kì, thi tốt nghiệp, thi đại học.

No comments:

Post a Comment