Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, November 20, 2012

200 Bài toán Mũ và Logarit luyện thi Đại học


Tuyển tập 200 Bài toán Mũ và Logarit luyện thi Đại học năm 2013. Hầu hết các bài toán lấy từ các bài toán về Mũ và Logarit (phương trình, bất phương trình, hệ phương trình) trong các đề thi Cao đẳng và Đại học từ năm 1990 đến nay. Tài liệu dày 70 trang biên soạn bởi ThS. Lê Văn Đoàn.

Tải về 200 bai toan Mu va Logarit. Download.

No comments:

Post a Comment