Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, November 13, 2012

Tổng hợp tài liệu lượng giác ôn thi đại học.


Một số tài liệu về lượng giác mình tổng hợp xin tổng hợp lại tại đây:
1. Lượng giác toàn tập. Download
2. Lượng giác toàn tập [tập 1]. Download
3. Lượng giác toàn tập [tập 2]. Download
4. Lượng giác theo chủ đề. Download
5. Lượng giác nâng cao có đáp án. Download
6. Lượng giác trong các đề dự bị đại học. Download
7. Chuyên đề phương trình lượng giác. Download 1 Download 2
8. Phương trình lượng giác hóa phương trình đại số. Download
9. Phương trình bậc nhất với sin, cos. Đề bài Đáp án
10. Phương trình bậc 2, 3 với sin, cos. Download
11. Phương trình đối xứng với sin, cos. Download
12. Phương pháp, lưu ý, kỹ năng giải toán lượng giác. Download 1 Download 2 Download 3
13. Phương trình lượng giác không mẫu mực. Download
14. Lượng giác qua các kỳ thi đại học. Download 1 Download 2 Download 3
15. Toán nâng cao lượng giác. Download
16. Xây dựng hệ thống câu hỏi lượng giác. Download
17. Ứng dụng lượng giác để chứng minh bất đẳng thức đại số. Download
18. Dãy số lượng giác chọn từ đề thi và THTT. Download
19. Chuyên đề lượng giác của tập chí Toán Học Tuổi Trẻ. Download
20. Bài tập phương trình lượng giác hay. Download 1 Download 2 Download 3
21. Ứng dụng lượng giác để chứng minh bất đẳng thức hình học. Download

No comments:

Post a Comment