Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, November 20, 2012

115 Bài toán về cực trị và sự biến thiên lớp 12115 Bài toán về cực trị và sự biến thiên lớp 12. Download file PDF. 

Tài liệu thích hợp cho học sinh tự luyện, giáo viên dạy thêm.

No comments:

Post a Comment