Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, November 6, 2012

Đề thi thử môn Toán lần 1 năm 2013 của Website người thầy


Đề thi thử môn Toán lần 1 năm 2013 của Website người thầy có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi bám sát cấu trúc đề thi của bộ Giáo dục và Đào tạo.


Tải về Đề thi thử này. Download Đề thi file PDF. và   Download Đáp án thi file PDF.

No comments:

Post a Comment