Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, November 15, 2012

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN TOÁN KHỐI A B D 2013 TRƯỜNG BỈM SƠN, THANH HÓA (CÓ ĐÁP ÁN)

Đề thi thử ĐH môn Toán khối A B D 2013 (có đáp án) của trường Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Đây là đợt thi thử đầu tiên của trường.

Trong file dưới đây, có cả 3 đề khối A, B, D và đáp án chi tiết. Các thí sinh chuẩn bị thi đại học vào năm 2013 có thể tự làm rồi dò đáp án xem được mấy điểm.
Thầy cô và học sinh tải ở đây: Download file PDF.

No comments:

Post a Comment