Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, October 13, 2012

Tổng hợp các bài giải tích hàm qua các kì thi (Có lời giải)

Tập tài liệu nhỏ này chỉ là sự tuyển chọn các bài tập về không gian định chuẩn thường 

xuyên xuất hiện trong các đề thi của PGS.TS.Nguyễn Hoàng. 

Hầu hết chúng là những bài đơn giản mà mỗi học viên dễ dàng giải được.

Các bạn down về để tham khảo nhé 

Download file PDF

No comments:

Post a Comment