Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

[Video] Bài toán Thể tích khối đa diện - Phan Huy Khải


Video Bài giảng về thể tích khối đa diện trong khóa luyện thi Đại học VIP của thầy Phan Huy Khải (tất cả có 11 phần).

Bài toán thể tích khối đa diện liên quan đến giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
No comments:

Post a Comment