Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 29, 2012

Video chuyên đề phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Phan Huy Khải


Video chuyên đề về phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian của thầy Phan Huy Khải trong khóa luyện thi VIP học mãi. Phần này gồm các dạng toán quan trọng và dễ lấy điểm, rơi vào phần tự chọn trong đề thi đại học. Video gồm 16 phần.No comments:

Post a Comment