Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, October 19, 2012

Bộ đề kiểm tra học kì 1 + đề cương ôn tập Toán 10 năm học 2012 - 2013

Giới thiệu bộ đề kiểm tra học kì 1 và đề cương ôn tập toán lớp 10 năm học 2012 - 2013
Quý Thầy Cô và các Em học sinh có thể tải về tham khảo
Download file PDF

No comments:

Post a Comment