Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Tuesday, October 16, 2012

Video Bài toán Khoảng cách trong không gian - Phan Huy Khải


Video Khoảng cách trong không gian trong khóa luyện thi VIP của thầy Phan Huy Khải giảng về các bài toán tìm khoảng cách trong không gian, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng, cách xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Nhiều ví dụ bám sát các dạng toán đã và sẽ ra trong các đề thi đại học (Bài giảng được chia nhỏ làm 13 video).


No comments:

Post a Comment