Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, October 14, 2012

Video Bài giảng Quan hệ vuông góc trong không gian - Phan Huy Khải


Bài giảng Quan hệ vuông góc trong không gian của thấy Phan Huy Khải nói về các phương pháp chứng minh tính vuông góc của hai đường thẳng trong không gian, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trong chương trình Hình học 11 (có 11 phần).No comments:

Post a Comment