Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Các dạng toán về Giới hạn dãy số tích phân


Bài viết giới thiệu một số dạng toán về Giới hạn dãy số tích phân của thầy Ngô Quốc Khánh, GV Toán, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  No comments:

Post a Comment