Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 1, 2012

Video Bài toán với cực trị hàm đa thức của Phan Huy Khải

Các kiến thức cơ bản về cực trị hàm bậc ba và hàm bậc bốn và bài toán với cực trị hàm đa thức thường gặp trong đề thi đại học của thầy Phan Huy Khải trong khóa luyện thi VIP. Xem các Video bài giảng cực trị hàm đa thức (đã được chia nhỏ thành 8 phần để dễ theo dõi)

No comments:

Post a Comment