Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Phương pháp tính giới hạn dãy số và giới hạn hàm số


Sau đây là hai file giới hạn dãy số và hàm số dùng cho học sinh 11CB-NC.

- Kiến thức trình bày rõ ràng, có phân loại và phương pháp giải bài tập các dạng cụ thê
- Bài tập được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao
Tài liệu có thể giúp cho các em học sinh có thể ở nhà tự học mà vẫn nắm vững trọng tâm của giới hạn.

Tải về file PDF: Phương pháp tính giới hạn dãy số và giới hạn hàm số

No comments:

Post a Comment