Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Đề thi thử Đại học số 1 năm 2013 - Thanh Tùng


Đề thi thử Đại học số 1 năm 2013 của thầy Nguyễn Thanh Tùng ở Hai Bà Trưng - Hà Nội. 

No comments:

Post a Comment