Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, October 26, 2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN TOÁN KHỐI A CÓ ĐÁP ÁN (TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC)


Đề thi thử Đại học môn Toán khối A năm 2013 có đáp án. Đợt thi thử lần 1 của trường chuyên Vĩnh Phúc trong năm học 2012-2013.
Do được tổ chức vào giữa học kì 1 nên đề thi chưa có các câu về tích phân và số phức. Các câu còn lại như cấu trúc đề thi đại học của Bộ Giáo dục.
Download file PDF

No comments:

Post a Comment