Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, October 20, 2012

Đáp án Đề thi thử Hóa số 1, 2013

Đề thi được ra với mục đích tự kiểm tra kiến thức, dựa theo cấu trúc đề thi đại học môn Hóa học của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Download file pdf

No comments:

Post a Comment