Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Video bài giảng phương trình lượng giác - Phan Huy Khải

Video bài giảng phương trình lượng giác của thầy Phan Huy Khải trong khóa luyện thi VIP. 

Nội dung bài giảng đầy đủ các dạng phương trình lượng giác từ cơ bản đến nâng cao, cũng như các dạng toán thường xuất hiện trong các đề thi khối A, B, D thích hợp cho các bạn đang luyện thi Đại học năm 2013. 

Bài 1: Phương trình lượng giác bậc nhấtBài 2: Phương trình đẳng cấpBài 3: Phương trình đối xứng


Bài 4: Nghiệm của phương trình lượng giác thuộc miền cho trướcBài 5: Phương trình lượng giác sử dụng nhiều phép biến đổi lượng giác

No comments:

Post a Comment