Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

BÀI TẬP HỆ TỌA ĐỘ HÌNH HỌC LỚP 10

Hệ thống toàn bộ kiến thức về hệ tọa độ và hệ thống các dạng bài tập đầy đủ về hệ tọa độ
Đây là tài liệu rất có ích cho học sinh chuẩn bị cho kì thi giữa kỳ cũng là tại liệu giúp Giáo viên truyền đến học sinh một hệ thống kiến thức đầy đủ, được biên soạn bởi Thầy Lê Văn Tuyến.
Chúc các Em học sinh học tập hiệu quả!
Download

No comments:

Post a Comment