Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, October 19, 2012

Video Hệ Phương trình luyện thi Đại học - Phan Huy Khải


Video Hệ Phương trình luyện thi Đại học của thầy Phan Huy Khải gồm các kĩ thuật giải các dạng hệ phương trình thường gặp trong các kì thi đại học. Bài giảng gồm 19 phần


Phần 1: Hệ phương trình đối xứng

Phần 2: Hệ phương trình đẳng cấp

Phần 3: Hệ phương trình không có cấu trúc đặc biệt và cách giải
No comments:

Post a Comment