Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Các bài toán thuộc loại Số học - Tổ hợp của Hà Huy Khoái


Các bài toán thuộc loại Số học - Tổ hợp của Hà Huy Khoái trong chương trình bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên hè năm 2012 tại Đà Lạt.

 Download.

No comments:

Post a Comment