Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, October 12, 2012

Giải Phương Trình - Bất phương trình vô tỉ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Đây là tài liệu tổng hợp về giải phương trình và bất phương trình vô tỉ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Tài liệu tổng hợp các đề thì về bất phương trình vô tỉ trong các kì thi đại học, rất bổ ích cho các em chuẩn bị thi đại học năm 2013.
chúc các em ôn thi tốt.
Download file PDF

No comments:

Post a Comment