Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, October 25, 2012

Video các dạng phương trình chứa tham số - Phan Huy Khải


Video các dạng phương trình chứa tham số trong khóa luyện thi VIP Hocmai của thầy Phan Huy Khải. Hai phương pháp chính để giải dạng toán này là phương pháp chiều biến thiên hàm số và phương pháp tam thức bậc hai. Bài giảng được chia làm 9 phần.


No comments:

Post a Comment