Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 28, 2012

Trẻ em học theo cách chúng sống



Nếu trẻ em sống với chỉ trích, chúng học lên án Nếu trẻ em sống với thù địch, chúng học đánh nhau. Nêu trẻ em sống với sợ hãi, chúng học sợ sệt Nếu trẻ em sống với thương hại, chúng học than thân trách phận Nếu trẻ em sống với châm chọc, chúng học nhút nhát. Nếu trẻ em sống với ghen tương, chúng học ghen tị Nếu trẻ em sống với nhục nhã, chúng học cảm giác có tội.


 
Nếu trẻ em sống với khuyến khích, chúng học tự tin
Nếu trẻ em sống với chịu đựng, chúng học kiên nhẫn.
Nếu trẻ em sống với khen ngợi, chúng học tri ân.
Nếu trẻ em sống với chấp nhận, chúng học yêu thương
Nếu trẻ em sống với chấp thuận, chúng học thích thú chính mình.
Nếu trẻ em sống với công nhận, chúng học được rằng có một mục đích là điều rất tốt.
Nếu trẻ em sống với chia sẻ, chúng học rộng lượng
Nếu trẻ em sống với thành thật, chúng học chân thật
Nếu trẻ em sống với công bằng, chúng học công lý
Nếu trẻ em sống với tử tế và quan tâm, chúng học kính trọng
Nếu trẻ em sống với an toàn, chúng học về có niềm tin ở chính chúng và những người xung quanh.
Nếu trẻ em sống với tình bạn, chúng học được rằng thế giới là một nơi tốt để sống.
Nguyễn Minh Hiển dịch

Children Learn What They Live
By Dorothy Law Nolte, Ph.D.
If children live with criticism, they learn to condemn.
If children live with hostility, they learn to fight.
If children live with fear, they learn to be apprehensive.
If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.
If children live with ridicule, they learn to feel shy.
If children live with jealousy, they learn to feel envy.
If children live with shame, they learn to feel guilty.
If children live with encouragement, they learn confidence.
If children live with tolerance, they learn patience.
If children live with praise, they learn appreciation.
If children live with acceptance, they learn to love.
If children live with approval, they learn to like themselves.
If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.
If children live with sharing, they learn generosity.
If children live with honesty, they learn truthfulness.
If children live with fairness, they learn justice.
If children live with kindness and consideration, they learn respect.
If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.
If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.
Theo greenlivingvn
***
"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác."
Usinxki

No comments:

Post a Comment