Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, June 25, 2012

Đề thi thử Đại học 2011 (kèm đáp án) trên báo Toán học tuổi trẻ

Bộ đề thi thử ĐH năm 2011 môn Toán này được lấy trong chuyên mục Thử sức trước kì thi năm 2011 đăng trên báo Toán học tuổi trẻ. 
  • Đề thi thử số 4 (có lời giải). ( Cập nhật ngày 18/01/2011). Download.
  • Đề thi thử số 5. (có lời giải) ( Cập nhật ngày 25/02/2011). Download

  • Lời giải Đề thi thử số 6. (tháng 3/2011) ( Cập nhật ngày 23/03/2011). Download

  • Đáp án Đề thi thử số 7. (tháng 4/2011) ( Cập nhật ngày 24/04/2011). Download
  • Đề thi thử số 8 (tháng 5/2011) (Cập nhật ngày 17/5/2011). Download.
  • Hướng dẫn giải đề thử sức số 8 trên báo Toán (cập nhật ngày 23/5/2011). Download.
  • Đề thi thử số 9 trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 408 tháng 6/2011. Download ĐỀ THI. - Download ĐÁP ÁN. (Cập nhật ngày 2/7/2011)

Các đề thi thử này đều có đáp án chi tiết.

No comments:

Post a Comment