Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, June 25, 2012

3 Đề thi thử số 1, 2, 3 đăng trong THTT tháng 10, 11, 12 năm 2010

Bộ đề thi thử ĐH năm 2011 môn toán này được lấy trong chuyên mục Thử  sức trước kì thi năm 2011 đăng trên báo Toán học tuổi trẻ.
Đề thi thử kèm đáp án được đánh lại bởi phamtuan_khai20062000@yahoo.com.
Các đề thi thử này đều có đáp án chi tiết.

No comments:

Post a Comment