Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, June 29, 2012

Khai thác và ứng dụng một bất đẳng thức trong giải toán

Bài do thầy Trần Văn Nam do tổ Toán, trường THPT Quảng Xương 1 biên soạn


                                       Download 

No comments:

Post a Comment