Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Saturday, June 23, 2012

ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2011-2012

Giới thiệu tới quý bạn đọc đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2011 - 2012.
Nếu cần tải ngay thì có cho các bạn ở đây:


 Download đề thi môn Toán vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm học 2011 - 2012 
                                                                    
Download đáp án môn Toán vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm học 2011 - 2012

No comments:

Post a Comment