Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 21, 2012

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 năm học 2012 - 2013

1. Đại học sư phạm Hà Nội (Vòng 1)
2. Đại học sư phạm Hà Nội (Vòng 2)
3. Phổ thông Năng khiếu (Toán chuyên)
4. Phổ thông năng khiếu (Toán chung)
5. Khoa học tự nhiên Hà nội (Vòng 1)
6. Khoa học tự nhiên Hà nội (Vòng 2)
7. Chuyên Đại học Vinh (vòng 2)
8. Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (Toán chung)
9.  Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (Toán chuyên)
 10. Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Toán chung)
11.  Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định (Toán chuyên)
12. Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định (Toán chung)
13.  Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định (Toán chuyên)
14. Chuyên Hà Tĩnh (Toán chung)
15.  Chuyên Hà Tĩnh (Toán chuyên)
16. THTH - Đại học Sư Phạm TP.HCM (Toán chuyên)
17. Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An giang (Toán chung)
18.  Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An giang (Toán chuyên)
19. Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Toán Chung)

20.  Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Toán Chuyên)
21.  Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Toán Chuyên Tin)
22. KHTN Huế
23 THPT TH Cao nguyên - Đắk Lắk
24. Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Toán chung)
25. Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Toán chuyên)
26. Chuyên Thái Bình (Toán chuyên)

No comments:

Post a Comment