Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Bộ đề cương ôn thi vào Lớp 10 của giáo viên Lê Quốc Dũng (THPT Khánh Hòa)-rất hay, đầy đủ các dạng bài


 Đây là bộ đề cương ôn thi vào lớp 10, được xếp thành 6 chủ đề và trong mỗi chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó.
Mỗi chủ đề có 16 bài tập. Ghép từng bài tập của các chủ đề lại với nhau ta được một đề thi hoàn chỉnh để luyện tập.

No comments:

Post a Comment