Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Chuyên đề lượng giác của trường chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ


Chuyên đề lượng giác của trường chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ
 - Chương 1 - Các bước đầu cơ sở
 - Chương 2 - Các phương pháp chứng minh
 - Chương 3 - Áp dụng vào một số vấn đề khác
 - Chương 4 - Một số chuyên đề hay liên quan đến lượng giác và bất đẳng thức
 - Chương 5 - Làm sao để sáng tạo bất đẳng thức
Tải trọn bộ : Download

No comments:

Post a Comment