Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Bộ tài liệu về lượng giác của Học Mãi VN


 Bộ tài liệu về lượng giác của Học Mãi VN bao gồm phương pháp giải, bài tập và đáp án với nội dung như sau
      -  Áp dụng biến đổi tổng hiệu thành tích, công thức nhân ba
      -  Phương pháp sử dụng công thứu hạ bậc, góc nhân đôi
      -  Phương trình đăng cấp với cos và sin
      -  Phương trình đối xứng
 Tải về trọn bộ : Download 

No comments:

Post a Comment