Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, June 18, 2012

Các bài giảng về Số học
Các bài giảng về Số học: các định lí về Đồng dư (Định lí Fermat nhỏ, định lí Wilson, Định lí thặng dư Trung Hoa) phương trình nghiệm nguyên, Phương trình Pell, hàm số học của thầy Nguyễn Vũ Lương, Nguyễn Lưu Sơn, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Văn Hùng, khối THPT chuyên, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.
Tài liệu hay để bồi dưỡng học sinh giỏi.

No comments:

Post a Comment