Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 10, 2012

Từ vựng tiếng Anh về toán học


Xin giới thiệu tới các bạn từ vựng tiếng Anh về hình khối, số liệu hình học, phân số và kích thước trong Toán học.

No comments:

Post a Comment