Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 10, 2012

90 Đề thi, đáp án đề thi đại học môn Toán khối a năm 2012

90 Đề thi, đáp án đề thi đại học môn Toán khối a năm 2012  là tài liệu cập nhật theo yêu cầu của nhiều bạn ôn thi năm 2012.
Các đề thi thử này đảm bảo ba điều:
Mức độ Vừa phải
Cấu trúc bộ giáo dục
Tất cả đều ở dạng Word
Anh chàng Nôbita đang quyết tâm cao trong đợt thi này. Cố lên.

Nếu cần tải ngay thì có cho các bạn ở đây: Download 90 de thi thu dh mon toan

No comments:

Post a Comment