Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Tổng hợp các Bài toán của tạp chí Kvant (2000 - 2009)

Tổng hợp các Bài toán của tạp chí Kvant  (2000 - 2009)  (tiếng Việt).
Tác giả: Nguyễn Tuấn Minh
Bản dịch này bao gồm khoảng hơn 400 bài toán Số học, Rời rạc, Hình học, Đại số, và Giải tích hấp dẫn trong mục kì ra đề này của tạp chí Kvant. Các bạn tải tạp chí theo link bên dưới
Download

No comments:

Post a Comment