Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Thông tin Toán học 3/2011 của Hội Toán học Việt Nam (Tập 15 số 1)Thông tin Toán học tháng 3/2011 (Tập 15 số 1) của Hội Toán học Việt Nam (vms.org.vn) gồm các bài viết sau:
1. Phỏng vấn Terence Tao
2. Phỏng vấn Srinivasa Varadhan (tiếp)
3. Thống kê trích dẫn (phần cuối)
4. Nguyễn Duy Tiến: Giáo sư Hoàng Hữu Như (1932 - 2009)
5. Nguyễn Chu Gia Vượng: Các số nguyên Gauss
6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
7. Tin tức hội viên và hoạt động toán học
8. Thông báo Geometry conference: Geometrical methods in Dynamics and Topology.

Tải file PDF (32 trang): Download Thong tin Toan hoc 3/2011.

No comments:

Post a Comment