Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức trong đề thi ĐH môn Toán các năm

Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức trong đề thi ĐH môn Toán là bài viết nhằm giúp các bạn ôn thi có cái nhìn "thiện cảm" hơn đối với các bất đẳng thức ở trong đề thi đại học.
Download

No comments:

Post a Comment