Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Bất đẳng thức Cauchy và áp dụng giải Toán đại số

xin giới thiệu một bài viết về chuyên mục BĐT, đó là Bất đẳng thức Cauchy và áp dụng giải Toán đại số. Đây là bài viết của một nhóm tác giả. Bài viết nêu nội dung BĐT Cauchy (Cô si) và một số áp dụng trong các bài Toán đại số. Các bạn tải bài viết theo link dưới.
Download

No comments:

Post a Comment