Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

ÔN TẬP HÌNH HỌC PHẲNG QUA CHƯƠNG SỐ PHỨC


Việc giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh giải các bài toán số phức có vận dụng kiến thức hình học phẳng, ra  bài tập số phức có vận dụng nhiều hình giải tích phẳng, phức hóa một số bài toán hình giải tích phẳng cho học sinh rèn luyện và ngược lại... , làm  học sinh thấy được mối quan hệ gần gũi giữa chương số phức và chương hình giải tích phẳng, vừa là cơ hội ôn tập cho học sinh hai nội dung chính trong các đề thi, tạo tâm lý  thích học toán và gây hứng thú cho học sinh khi học chương số phức.
      Vì lý do trên và thực tiễn tìm hiểu của bản thân gần 10 năm công tác giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm của một số thầy có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chưa tìm thấy tài liệu nào trình bày về kinh nghiệm trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “ Ôn tập hình giải tích phẳng qua chương số phức ”. Và qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy đề tài này áp dụng có hiệu quả. 
Chuyên đề  ôn tập hình học phẳng qua chương số phức:No comments:

Post a Comment