Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 20, 2012

Một số chuyên đề về bất đẳng thức


Các bất đẳng thức dạng: "a < b" và "a > b" được gọi là các bất đẳng thức nghiêm ngặt, còn các bất đẳng thức dạng: "a ≤ b" và "a ≥ b" được gọi là bất đẳng thức không nghiêm ngặt.Một bất đẳng thức có thể đúng, có thể sai.
Việc chứng minh một bất đẳng thức nào đó là đúng với các giá trị của các biến thuộc một tập hợp cho trước được gọi là bài toán chứng minh bất đẳng thức.

Một số chuyên đề về bất đẳng thức
                                                                    Tải file gốc tại đây

No comments:

Post a Comment