Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Giải đề thi thử ĐH 2011 môn toán của Trần Phương từ hocmai

Video Giải chi tiết đề thi thử Đại học môn toán của Trần Phương từ hocmai.
Đề thi thử 2011 môn toán của Trần Phương. Download.

de luyen thi dai hoc 2011 mon toan tu hocmai

Lời giải do chính thầy Trần Phương trình bày (do dung lượng lớn hơn 200MB nên chúng tôi chia nhỏ video ra từng câu (khoảng 10-20MB) để các bạn dễ dàng tải về và xem).
Lời giải đề thi số 1. Xem online.
Lời giải đề thi số 2.
Câu 1a. Download và xem.
Câu 1b. Download và xem.
Câu IIa. Download và xem.
Câu IIb. Download và xem.
Câu 3. Download và xem.
Câu 4. Download.
Câu 5. Download.
Câu 6a. Download.
Câu 6b. Download.
Câu 7a. Download.
Câu 7b.Download.
Password (nếu có): vnmath.com
Lời giải đề thi số 3 (thi ngày 4/3/2011). Chi tiết. (Cập nhật ngày 7/3/2011)

No comments:

Post a Comment