Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Thursday, June 7, 2012

Đáp án Đề Toán thi thử Đaị học chuyên Quốc Học Huế 2011 (3 đề)

Kì thi thử Đại học lần 2 của trường Quốc Học Huế diễn ra vào ngày 15/5/2011 với nhiều câu hỏi mới lạ.

  • Đáp án Đề Toán Khối A thi thử Đaị học chuyên Quốc Học Huế 2011. Download.
  • Đáp án Đề Toán Khối B thi thử Đaị học của trường THPT chuyên Quốc Học Huế 2011. Tải về.
  • Đáp án Đề Toán Khối D thi thử Đaị học chuyên Quốc Học Huế 2011. Download.

Đề thi và Đáp án được cung cấp bởi bạn Việt Linh.

No comments:

Post a Comment