Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Funny Test

Mỗi kỳ thi, các thí sinh Việt Nam có những sáng tạo
"vô biên" thì các bạn thí sinh thế giới cũng khiến thấy cô ngả mũ.


2exgiraffe

2083961
design-test_creative-answers3lg
exam-answers-1
exam-answers-6
funny-essay-test-answer1
funny-exam-answers-22
funny-exam-answers-231-300x164

funny-science-test-answer6
funnyexamanswersicbseco
funny exam papersfunny exam papers1
funny exam papers2
funny exam papers3
funny exam papers5
funny exam papers6
funnypics-kitt-net-funny-exam-test-results-11

geniussix
infinity
preassessment
terrorist
uscapitalism
funny_exam_answers_09

No comments:

Post a Comment